Välj en sida
I bottendyn

I bottendyn

Sedimentprovtagning på våren 2022. (LUVY / Jorma Valjus) Utöver yt- och grundvatten undersöker man i LUVY även vattendragens bottendy dvs. sedimenten. I sedimenten kan man undersöka t.ex. halterna skadlig ämnen. Skadliga ämnen anrikas i bottensedimenten till följd av...
Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Bild: På Vesi.fi-sidorna förenar man uppgifter och prognoser gällande vattendragen och väderfenomen. Öppet data kan i bästa fall producera nytt data, nya tjänster samt välfärd. Data som man erhåller gratis främjar forskningen och kan öka innovation och...