Publikationer och rapporter av Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2022–2026. Projektet finansieras av områdets kommuner och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Publikationer

Publikationer hittar du på LUVYs webbsidor >>

Infograferna

I samarbete med VillageWaters-projektet har lättöverskådliga infografer om karterings- och rådgivningsbesökens resultat gjorts. Hela postern fås upp genom att klicka på infografens bild.

Lägesrapport

Lägesrapport 2020 (på finska)

 • Karterade fastigheter 167 st. och objekt 215 st., förverkligande 27 %
  Karterade områden 14 st., varar på ett områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2019 (på finska)

 • Karterade fastigheter 641 st. och objekt 723 st., förverkligande 74 %
  Karterade områden 22 st., varar på ett områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2018

 • Karterade fastigheter 742 ts. och objekt 830 st., förverkligande 73,5 %
  Karterade områden 18 st., varar på fem områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2017

 • Karterade fastigheter 816 ts. och objekt 875 st., förverkligande 68,5 %
  Karterade områden 16 st., varar på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2016

 • Karterade fastigheter 1260 st och objekt 1402 st, förverkligande 71 %
  Karterade områden 33 st, varar pä sex områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2015

 • Karterade fastigheter 904 st och objekt 965 st, förverkligande 67 %
  Karterade områden 23 st, varav på ett område fortsatte rådgivningen från tidigare året.

Lägesrapport 2014

 • Karterade fastigheter 901 st och objekt 981 st, förverkligande 77 %
  Karterade områden 20 st, varav på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år.

Lägesrapport 2013

 • Karterade fastigheter 1009 st och objekt 1101 st, förverkligande 77 %
  Karterade områden 26 st.

Lägesrapport 2012

 • Karterade objekt 998 st, förverkligande 81 %
  Karterade områden 22 st

Lägesrapport 2011

 • Karterade objekt 650 st, förverkligande 82 %
  Karterade områden 15 st

Startläge 2010

 • Täcker åren 2009 och 2010
  Karterade objekt totalt 588 st, förverkligande 61,3 %
  Karterade områden totalt 19 st

Kommunala rapporter om rådgivningsbesök

I dessa rapporter finns samlat resultat om kommunala LINKKI-projektets tidig fastighetsbesök under åren 2009–2019.

Områdeskort

Hangö

13/2010 Santala-Grönkulla 58/2013 Tvärminne
14/2010 Täktom-Norrkulla 81/2014 Ekö
25/2011 Krogars 99/2015 Öbyvägen-Lappviks gärdväg
26/2011 Byö 100/2015 Söderbonäs
27/2011 Täktom 121/2016 Lernäs

Ingå

15/2010 Torpmalmsvägen 82/2014 Barösund
28/2011 Malm-Torbacka 83/2014 Innanbäck
37/2012 Ingarskila 84/2014 Kärrby
38/2012 Täkter 101/2015 Solberg
59/2013 Degerby 122/2016 Linkulla
60/2013 Haga 123/2016 Högbensjön
61/2013Ingå station 148/2017 Degerö
62/2013 Kocksbyvägen 149/2017 Stävö

Högfors

17/2010 Vattola-Järvenpää 102/2015 Ahmoonlammi
57/2012 Pyhäjärvi tillrinningsområde 103/2015 Saavajoki
63/2013 Jouhtenanjärvi 124/2016 Nuijajoki
64/2013 Kolmpersjärvi 125/2016 Haavisto
65/2013 Smä sjöar 126/2016 Mustalammi och Iitalammi
66/2013 Vähävesi 150/2017 Karisån
85/2014 Onkimaanjärvi 151/2017 Valkjärvi och Vuotinainen
86/2014 Vaskijärvi

Kyrkslätt

87/2014 Kylmälä 127/2016 Vitträsk
104/2015 Ahvenlampi 128/2016 Storträsk
105/2015 Esbogård 129/2016 Juusjärvi
106/2015 Evitskog 130/2016 Petäjärvi
107/2015 Kolmiranta 131/2016 Kalakoskibäcken
108/2015 Långvik 132/2016 Bakträsk
109/2015 Kvarnby 152/2017 Humaljärvi
110/2015 Tampaja

Lojo

01/2009 Lehmijärvi 44/2012 Härkäjoki
02/2009 Nummenkylä 67/2013 Härjänvatsa
03/2009 Vivamo 68/2013 Ikkala
04/2009 Hyönölä 69/2013 Linnanniemi
05/2009 Keräkankare 70/2013 Saukkolan Fakki
06/2009 Oinola 71/2013 Talpela
07/2009 Saukkola 88/2014 Ikkala
16/2010 Mustlahti 89/2014 Osuniemi
18/2010 Huhtasaari 90/2014 Puujärvi
19/2010 Isosaari 111/2015 Immula
20/2010 Kuulukainen 112/2015 Kittfall
21/2010 Kolmpersjärvi 113/2015 Mårbacka
29/2011 Tupasaari 114/2015 Vasarla
30/2011 Lylyinen 133/2016 Lönnhammar
31/2011 Mäntylä 134/2016 Saukonpää och Antiainen
32/2011 Pauni 135/2016 Vahermanjärvi
39/2012 Kontolanniemi 136/2016 Mynterlävägen
40/2012 Myllylahti 153/2017 Pyöli
41/2012 Karstu 154/2017 Valkjärvi och Iso Ruokjärvi
42/2012 Lohilampi 155/2017 Vanhakyläntie
43/2012 Niemennummi

Raseborg

08/2009 Grundsjö 91/2014 Kvigos
09/2009 Långstrand-Vimonböle-Öby 115/2015 Raseborgs å
10/2009 Sjösäng 123/2016 Högbensjön
45/2012 Bredvik 137/2016 Gennarbyviken
46/2012 Lillgård 138/2016 Tenala
72/2013 Grabbskog 139/2016 Brödtorp
73/2013 Kullasjö 156/2017 Antskog
74/2013 Kvarnträsk, Karis 157/2017 Norrby

Sjundeå

11/2009 Lappers 92/2014 Kaffelandet
12/2009 Rödjan 93/2014 Svidja
22/2010 Korpirauha 116/2015 Björnträsk
33/2011 Herrdal 117/2015 Käla
34/2011 Sunnanvik 140/2016 Flyth-Hästböle-Bocks-Lappersvägen
47/2012 Böle 141/2016 Bäcksvägen
48/2012 Fall 158/2017 Backa-Träskkulla
49/2012 Pickala 159/2017 Kalliojärvi
75/2013 Karskog 160/2017 Suolampi och Nummijärvi
76/2013 Näsbyvägen

Vichtis

23/2010 Oinasjoki 94/2014 Moksjärvi
24/2010 Tervalampi 95/2014 Averia
35/2011 Isolähde 96/2014 Jokikunta
36/2011 Lautoja 97/2014 Olkkala
50/2012 Kaitlampi 98/2014 Vesikansa
51/2012 Kurjolampi 118/2015 Enäjärvi
52/2012 Olkkala 119/2015 Hulttilanjoki
53/2012 Pääkslahti 120/2015 Irjala
54/2012 Selki 142/2016 Sitinoja
55/2012 Selki station 143/2016 Kiviojantie
56/2012 Valkjärvi 144/2016 Poikkipuoliainen
77/2013 Haimoo 145/2016 Salmijärvi
78/2013 Huhtapelto 146/2016 Koikkala
79/2013 Sipilänmäki 147/2016 Vanjokis mynning
80/2013 Vichtis å strand 161/2017 Tervalampi och Huhmarjärvi