Välj en sida

Restaurering av vattendrag

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

Vattenskydd i Västra Nyland

Västra Nylands vatten och miljö rf samarbetar med sina medlemmar och övriga aktörer inom verksamhetsområdet för att främja vattenskyddsarbetet. Vi försöker främja vattendragens goda kvalitet genom, att samla in och publicera tidsenlig information om situationen i våra vattendrag samt genom, att från olika finansieringskällor skaffa finansiering för förbättrandet av vattendragens skick. Vi förmedlar vidare information om vattendragens tillstånd och restaureringsbehov till områdets innevånare och aktörer samt till bl.a. de statliga myndigheterna. Vi vill samarbeta med samtliga, som utför vattenskyddsarbete inom vårt område, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Endast genom att samarbeta kan vi få våra vattendrag i bra skick!

Bekanta dig närmare med vår förenings verksamhet. Ditt samfunds sätt att komma med i vår verksamhet kan också vara att bli medlem.

Man uppgjorde Inom Västra Nylands HOLA Lake II-projektet en guide, i vilken man på ett lättfattligt sätt berättar om vattendragens problem samt om skräddarsydda naturenliga lösningar för att förbättra dem. Guiden innehåller inte alla vattenvårdsmetoder, utan den är sammanställd som ett informationspaket baserat på erfarenheter. Guiden är ämnad för aktörer som är intresserade av naturenliga vattenskyddslösningar, beslutsfattare samt åtgärdernas finansiärer och den kan laddas ner såväl på finska som svenska.