Brunnens skick och brunnsvattnets kvalitet

Brunnens och/eller fastighetens ägare ansvarar för brunnens skick och brunnsvattnets kvalitet. Brunnens skick och vattenkvaliteten går rätt långt hand i hand och det lönar sig därför att då man med några års mellanrum kollar och sköter brunnen samtidigt låter undersöka brunnsvattnets kvalitet. Vid problem med brunnsvattnet finns det oftast i bakgrunden brister i brunnens konstruktion, läckage till följd av bristfälliga tätningar, igenslamning av bottnen eller helt enkelt att man struntat i att underhålla brunnen. På Finlands miljöcentrals (SYKE) Vesi.fi sidor hittar man bra information om restaurering av brunnar.

Brunnen och dess omgivning borde oberoende av brunnstypen årligen synas noggrant: lockkonstruktionen och de delar som ligger ovan jord samt i mån av möjlighet brunnens inre delar. Marken bör slutta bortåt från brunnen. Brunnens omgivning bör hållas snygg och man borde inte plantera träd alldeles intill brunnen eftersom deras rötter då de växer kan sträcka sig ända till brunnens konstruktioner. Utöver den årliga kontrollen kan brunnen och dess närområde kräva årstidsrelaterade skötselåtgärder och det lönar sig att bekanta sig med dem med hjälp av det bifogade SYKE-materialet.

LÄS Kaivon huollon vuosikello!  (på finska)

En bra brunn ger tillräckligt med vatten och vattnet kommer via brunnens botten. På Vesi.fi-vatteninformationssidorna finns fin information som producerats av SYKE gällande egenskaper, problem och tillräcklighet hos det vatten som man tar ur brunnen.

Den vanligaste orsaken till problem med brunnsvattnets kvalitet är ytvatten vars möjlighet att komma in i brunnen borde förhindras med alla medel. Då ytvatten (regn-, smält, dag- och avrinningsvatten) inte kan komma in i brunnen, filtreras det genom markskikten och är i regel rent då det når grundvattnet.