Kaivon kunto ja kaivoveden laatu

Kaivon kunnosta ja kaivoveden laadusta on vastuussa kaivon ja/tai kiinteistön omistaja. Kaivon kunnon ja kaivoveden laadun heikkeneminen kulkevat luonnollisesti aika lailla käsi kädessä ja siksipä muutamien vuosien välein tehtävät kaivonhuoltotoimenpiteet ja kaivoveden laadun tutkituttaminen kannattaa tehdä samoihin aikoihin. Kaivovesiongelmien taustalla ovat useimmiten puutteet kaivon rakenteissa, tiiviyden pettämisestä johtuvat vuodot, pohjan liettyminen tai yksinkertaisesti säännöllisen huollon laiminlyönti. Vesi.fi-sivustolta löytyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamana hyvää tietoa kaivojen kunnostuksesta.

Kaivo ja sen ympäristö tulisi kaivotyypistä riippumatta katselmoida huolella vuosittain silmämääräisesti: kansirakenteet ja maanpäälliset osat sekä sisäosat mahdollisuuksien mukaan. Maaston tulee viettää kaivosta poispäin. Kaivon ympäristö tulee pitää siistinä eikä ihan kaivon välittömään läheisyyteen tulisi istuttaa puita, joiden juuret voivat kasvaessaan ulottua kaivon rakenteisiin. Vuosikatselmoinnin lisäksi kaivo ja sen lähiympäristö saattavat vaatia vuodenaikojen mukaiset huoltotoimenpiteensä, joihin kannattaa perehtyä oheisen SYKE-materiaalin avulla:

LUE Kaivon huollon vuosikello!

Hyvä kaivo on riittävän tuottoisa, ja kaikki sinne muodostuva vesi tulee pohjan kautta. Vesi.fi-vesitietosivustolla on SYKEn tuottamana hyvää tietoa kaivoista nostettavan pohjaveden ominaisuuksista, ongelmista ja riittävyydestä. Lisää pohjavesitietoa löydät myös tältä Vesientila.fi-sivustolta.

Tavallisin kaivoveden laatuongelmien aiheuttaja on pintavesi, jonka pääsy kaivoon tulisi kaikin keinoin pyrkiä estämään. Kun pintavedellä (sade-, sulamis-, hule- ja valumavedet) ei ole suoraa pääsyä kaivoon, se suotautuu maakerrosten läpi kulkiessaan ja on pohjaveteen asti päätyessään pääsääntöisesti puhdasta.