Kaksitasouoma

Kaksitasouoma voi tuoda helpotusta peltojen tulvaongelmiin, kun kaksitasouoma suunnitellaan oikeaan kohtaan. Tällöin se voi myös tuoda helpotusta uoman umpeenkasvun ehkäisemiseen. Oikein toteutettuna kaksitasouoma on tavallista uomaa vähemmän huoltoa vaativa vaihtoehto. Tämän lisäksi kaksitasouoma vähentää eroosiota ja kaksitasouoman tulvatasanteen kasvillisuus kerää kiintoainesta ja sitoo ravinteita – näin ollen myös alavirran vesistö kiittää.

Mikä kaksitasouoma?

Kaksitasouoma koostuu syvemmästä pääuomasta sekä sen toisella tai molemmilla puolilla olevista tulvatasanteista (yksipuolinen tai kaksipuolinen kaksitasouoma). Tulvatilanteessa vesi nousee kapeasta uomasta tulvatasanteille. Tämä rakenne jäljittelee luontaisia puroja ja on näin kestävämpi ratkaisu.


Kuva 1. Perusuoma kasvaa helposti umpeen kuivalla ja lämpimällä säällä. Tulvatilanteessa vesi nousee pellolle. Tulvatilanteessa vesi nousee kaksitasouomissa tulvatasanteille, eikä tulvi pelloille. Tulvatasanne voidaan tehdä joko syvemmän pääuoman molemmille puolille tai vain toiselle puolelle, riippuen kohteen tarpeista ja maanomistusoloista.

Toiminta

Tavallinen uoma kasvaa helposti umpeen lämpimällä ja kuivalla säällä, kun peltojen uomissa ei aina ole riittävästi vettä eikä virtaamaa. Kaksitasouoman syvempi uoma säilyy vetisenä läpi vuoden, kiitos mm. tulvatasanteiden kasvillisuuden. Kun taas vesi lisääntyy ja virtaama kasvaa, on vedellä tilaa virrata, kun sillä on tilaa nousta tulvatasanteille.

Kuvassa 2 uoma on vasta perustettu, eikä kasvillisuutta ole vielä kehittynyt tasanteille. Tulvatasanteiden kasvillisuus vähentää eroosiota ja voi sitoa kiintoaineita ja ravinteita vedestä. Lisäksi kaksitasouoman tulvatasanteiden kasvillisuus auttaa lisäämään luonnon monimuotoisuutta verrattuna tavanomaiseen uomaan. Samalla lisääntyy viljelijälle hyödyllisten pölyttäjien määrä.

Rakentaminen

Kohteen tarpeista ja maanomistajuusoloista riippuen tulvatasanne voidaan tehdä joko syvemmän pääuoman molemmille puolille tai vain yhdelle puolelle. Kaksitasouomaa perustettaessa kannattaa ensiksi selvittää uoman omistajuussuhteet. Jos uoma kuuluu ojitusyhteisön piiriin, on toimenpiteistä sovittava yhteisesti. Suunnittelussa on selvitettävä, mitä tavoitetta kaksitasouomalle tavoitetaan: reunaeroosion vähentämistä, paikallisen tulvimisen ehkäisemistä tai tehostetumpaa vedenpuhdistusta. Lisäksi on huomioitava, ettei kaksitasouoma sovi kaikkiin kohteisiin, esimerkiksi maaperän takia.

Nämä kaikki vaikuttavat kaksitasouoman muotoiluun ja sen sijoittamiseen maastossa. Suunnittelussa on hyvä käyttää suunnittelijaa, jotta saadaan kaksitasouomasta toivotut hyödyt irti.


Kuva 2. Kaksitasouoma jäljittelee luonnonpuroa. 

Hoito

Kaksitasouomassa kasvillisuuden annetaan kehittyä häiriöttä. Kasvillisuutta voidaan tarpeen mukaan poistaa esimerkiksi leikkurikauhalla. Niitetty kasvillisuus voidaan hyödyntää esimerkiksi kompostoimalla sitä mullaksi tai kasvillisuuden laadusta riippuen käyttää biokaasulaitoksen syötteenä.

Rahoitus

Vuonna 2022 on vielä saatu hoitotukea ympäristökorvauksen puolelta, vastaavasti kuin kosteikoille. Uuden maataloustukikauden aloitettua kannattaa tarkistaa voiko kaksitasouoman perustamiselle saada rahoitusta ei-tuotannollisten investointitukien kautta.

Hyödyt ja haitat

+ vähemmän reunaeroosiota
+ vesisyvyys ja virtausnopeus pysyvät kohtalaisina
+ parantaa vedenlaatua
+ edistää monimuotoisuutta
+ auttaa peltojen kuivatuksessa
+ tavallista ojaa edullisempi ylläpitää

– vie enemmän tilaa kuin tavallinen oja
– perustaminen voi vaatia jonkin verran hallinnollisia toimenpiteitä
– tavallista ojaa kalliimpi rakentaa

Vinkki! Voit ladata itsellesi kaksitasouoma-esitteen alta.

Lisätietoa: