Juoma- ja talousvesiratkaisut

Järjestettäessä vesihuoltoa haja-asutusalueella sijaitsevalle tontille, jossa liittyminen kunnallistekniikan piiriin ei ole mahdollista, ollaan todennäköisesti päätymässä oman juomavesikaivon varaan.

Ensin valitaan tontilta paras mahdollinen paikka kaivolle. Rakennetaan paikalle rengas- tai porakaivo. Tutkitutetaan kaivoveden laatu. Useimmiten vesi osoittautuu juomakelpoiseksi ja kaikki on siltä osin kunnossa. Aina ei kuitenkaan näin käy. Joskus vesi ei täytä talousvesiasetuksen vaatimuksia tai suosituksia, ja joudutaan harkitsemaan veden käsittelyä veden laadun parantamiseksi.

Tarvittaessa tutustu myös oheiseen Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamaan materiaaliin, jossa käsitellään uuden kaivon rakentamisen lisäksi talousveden hankintavaihtoehtoja ja kaivotyypin valintaa.

Kaivoveden käsittely

Kaivovesitutkimuksella selviävät mahdolliset veden laatuongelmat. Jos veden laadussa on ongelmia, osa voidaan yleensä saada ratkaistua pelkästään kaivon kunnostamisella. Jos kaivo on uusi tai hyväkuntoinen, kannattaa etsiä ratkaisua veden käsittelystä. Yleisimpiä ongelmia, joihin löytyy yksityiskaivoihin sopivia käsittelymenetelmiä, ovat veden korkea rauta-, mangaani-, fluoridi-, arseeni- tai radonpitoisuus sekä veden happamuus.

Kaivoveden käsittelemiseksi on olemassa useita menetelmiä, joiden käytettävyys riippuu kaivoveden ominaisuuksista. Jos vesi sisältää useita poistettavia aineita tai muutettavia ominaisuuksia, joudutaan eri menetelmiä yhdistelemään. Eri käsittelymenetelmiä ovat ilmastus, massa- ja kalvosuodattimet, ioninvaihto ja desinfiointi. Vedenkäsittelylaite voi olla poistettavasta aineesta ja valmistajasta riippuen esimerkiksi massasuodatin, patruunasuodatin, kalvosuodatin, ioninvaihdin, hapettaja, ilmastin tai desinfiointilaite. Käsittelylaitteita on monenlaisia ja niiden huoltotarve, kapasiteetti jne. vaihtelevat, joten eri vaihtoehtoihin kannattaa tutustua hyvin. Tarkasteltaessa laitevalikoimaa on hyvä muistaa, että yhdellä laitteella ei välttämättä pystytä ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Huonoimmillaan kaivoveden laatuongelmat ratkeavat vain uudella kaivon paikalla.

Lisätietoa kaivoveden käsittelymenetelmistä löytyy SYKEn tuottamana Vesi.fi-vesitietosivustolta. Täältä selviävät tarkemmin käsittelymenetelmät ja millä toimenpiteellä mitäkin laatuongelmaa voidaan yrittää poistaa. Myös kaivoveden analyysitulkin kautta voi tarkastella vedenlaatutuloksien perusteella mahdollista ratkaisua vedenlaatuongelmaan. Keräämme tälle kaivovesi-sivustolle pikkuhiljaa toimijoita, jotka tarjoavat länsiuusimaalaisille palveluitaan kaivojen rakentamisessa, kunnostamisessa, vedenlaadun tutkimisessa sekä veden käsittelyssä ja laatuongelmien ratkaisemisessa. Tällä hetkellä mukana olevia toimijoita voi tarkastella etusivun kartalla sekä listalta.