Valitse sivu

Vesistökunnostus

Sisältö ladataan sivulle evästeiden hyväksymisen jälkeen
Koko näyttö

Vesiensuojelu Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) tekee toiminta-alueensa vesiensuojelun edistämiseksi työtä jäsenistönsä ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme edistämään vesien hyvää tilaa keräämällä ja julkaisemalla ajantasaista tietoa alueemme vesien tilasta sekä hankkimalla rahoitusta alueen vesien tilan parantamiseen eri rahoituslähteistä. Välitämme tietoa vesien tilasta ja kunnostustarpeista edelleen alueen asukkaille ja toimijoille sekä mm. valtion viranomaisille. Haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien alueella vesiensuojelutyötä tekevien kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Ainoastaan yhteistyössä voimme saada alueemme vedet hyvään tilaan!

Tutustu tarkemmin yhdistyksemme toimintaan. Yhteisösi voi tulla myös mukaan toimintaamme liittymällä LUVYn jäseneksi.

Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II -hankkeessa laadittiin opas, jossa kerrotaan yleistajuisesti vesistöjen ongelmia sekä niihin räätälöidyistä luonnonmukaisista ratkaisuista. Opas ei sisällä kaikkia olemassa olevia vesienhoidon menetelmiä, vaan se on koottu tietopaketiksi kokemuksista. Opas on tarkoitettu vesienhoidon luonnonmukaisista ratkaisuista kiinnostuneille toimijoille, päättäjille sekä toimien rahoittajille ja se on ladattavissa suomeksi sekä ruotsiksi.

Haja-asutuksen jätevedet

Kalasto

Maatalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu

Puutarhanhoito

Hevostallit