Isosorsimon poisto parantaa vesistön käyttöä

Isosorsimo (Glyceria maxima) on 1–2,5 metriä korkea monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa laajoina heleänvihreinä usein puolikelluvina kasvustoina vesistöjen rannoilla. Vieraslaji syrjäyttää massakasvustollaan alkuperäisiä rantakasveja. Se aiheuttaa rantojen umpeenkasvua, joka muuttaa haitallisesti esimerkiksi kalojen ja lintujen elinympäristöjä. Isosorsimo vaikuttaa myös heikentävästi virkistyskäyttöön kuten uimiseen ja veneilyyn.

Hiidenveden kasvillisuuskartoituksessa vuonna 2015 arvioitiin isosorsimon peittävän lähes kolmasosan järven rantaviivasta. Sara- ja kortekasvustot ovat erityisesti hauelle tärkeitä kutualueita. Sen sijaan tiiviitä kasvilauttoja muodostava isosorsimo ei sovellu hauen kutuympäristöksi. Isosorsimokasvustot aiheuttavatkin haukien kutualueiden umpeenkasvua mm. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa rakennetulla Valkojan haukikosteikolla.

HOLA Lake II -hankkeen isosorsimovideolla kuulet lisää isosorsimosta, sen tunnistamisesta sekä torjunnasta.

Hyödyllisiä linkkejä isosorsimon tunnistamiseen ja toimenpiteisiin: