Oman kaivon varassa

Jokaisen kiinteistön ja kotitalouden vesihuolto on järjestettävä tavalla tai toisella. Jos kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikkaan tai muuhun lähellä olevaan vedenjakeluyhteisöön, voi oman kaivon rakentaminen olla ainoa vaihtoehto. Tuolloin ovat hyvät neuvot tarpeen, ja asiantuntija-apuun kannattaakin turvautua kaikissa prosessin vaiheissa: valittaessa kaivon paikkaa ja kaivotyyppiä, suunniteltaessa ja toteutettaessa kaivon rakentamista ja veden johtamista asuinrakennukseen sekä varmistettaessa veden laatu juuri rakennetussa kaivossa.

Vettä Suomessa riittää kyllä. Useimmiten on myös löydettävissä hyvä paikka kaivolle, johon puhdasta pohjavettä nousee riittävästi. Etukäteen perehtymisen ja asiantuntija-avun käyttämisen tärkeyttä ei voi silti liiaksi korostaa, sillä kaivon rakentamiseen liittyvien virheiden korjaaminen voi olla hyvinkin vaikeaa ja tulla kalliiksi.

Uuden kaivon rakentamista pohdittaessa kannattaa perehtyminen aloittaa tutustumalla Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamiin materiaaleihin Vesi.fi-vesitietosivustolla sekä Helsingin yliopiston Helda-aineistossa.

Todettakoon tässä vielä, että jos haja-asutusalueen asukkaalle jossakin vaiheessa tulee tarjolle mahdollisuus vesijohtoon ja/tai viemäriin liittymisestä, se kannattaa pitkällä tähtäimellä ajateltuna aina. Tämän mahdollisuuden voi tarjota kunnan vesihuoltolaitos tai yksityinen vesiosuuskunta. Liittyminen kannattaa, koska silloin puhtaan juomaveden saanti on taattua, ja vastuu juomaveden laadusta ja sen systemaattisesta seurannasta siirtyy vettä jakavalle laitokselle. Mikäli puhtaan veden lisäksi on mahdollisuus liittyä myös keskitettyyn viemäriverkkoon, poistuvat kiinteistön omistajalta samalla huolet jäteveden käsittelystä ja jätevesijärjestelmän kunnosta.