Beroende av den egna brunnen

Vattenförsörjningen i varje fastighet och hushåll bör ordnas på sätt eller annat. Ifall det inte är möjligt att ansluta fastigheten till kommunaltekniken eller något annat vattendistributionssamfund i närheten, kan enda möjligheten vara att bygga en egen brunn. Då är goda råd nödvändiga, och det lönar sig också att ty sig till sakkunnigas hjälp i processens alla skeden: val av brunnens plats och brunnstyp, planeringen och förverkligandet av byggandet av brunnen och avledandet av vattnet till bostadsbyggnaden samt att säkra vattenkvaliteten i den nyss byggda brunnen.

Vattnet räcker nog till i Finland. Oftast går det också att hitta en bra plats för brunnen varifrån man får tillräckligt och rent grundvatten. Vikten av att fördjupa sig ämnet och använda sig av sakkunnigas hjälpkan inte poängteras för mycket, eftersom det kan vara mycket svårt och bli väldigt dyrt att korrigera eventuella fel i efterhand.

Då man funderar på att bygga en ny brunn lönar det sig att först fördjupa sig det material som Finlands miljöcentrals (SYKE) producerat på Vesi.fi-vatteninformationssidor samt i Helsingfors universitets Helda-material.

Dessutom är det ännu skäl att konstatera, att ifall det i något skede erbjuds fastighetsägaren inom ett glesbebyggt område att ansluta sig till en vattenledning och/eller ett avloppsnät lönar det sig alltid på lång sikt alltid att ansluta sig. Den här möjligheten kan erbjudas av kommunen eller av ett privat vattenandelslag. Det lönar sig att ansluta sig, eftersom det då är säkerställt att man har tillgång till rent dricksvatten, och ansvaret för att vattnet är av god kvalitet och dess systematiska uppföljning faller då på vattendistributören. Om det är möjligt att utöver att ansluta sig till vattenledningsnätet även är möjligt att ansluta sig till ett avloppsvattennät, blir fastighetsägaren samtidigt av med bekymren gällande behandlingen av avloppsvattnen samt avloppssystemets skick.