Kommersiella aktörer, som erbjuder tjänster rörande brunnar och brunnsvatten

På den här sidan hittar du aktörer, som erbjuder västnylänningarna tjänster gällande byggande av brunnar, restaureringar, undersökning av vattnet samt lösningar då det gäller behandling av vatten samt vattenkvalitetsproblem.

Aktörerna nedan hittas på Dricksvattnet och brunnarna sidans karta som gula stjärnor , och genom att klicka på dem, får man noggrannare uppgifter om företaget samt de tjänster företaget erbjuder.

På denna sidas nedre del hittas en blankett, där nya aktörer kan ansluta sig med.

AquaWare Oy

AquaWare Oy

Undersökningar av vattenbrunnars skick, service och rengöringar av vattenbrunnar. Vattenfilterlösningar installerade.

Konvaljvägen 4, 01300 Vanda
www.aquaware.fi
toimisto@aquaware.fi
040 550 6091

Kaivohuolto Rodas

Kaivohuolto Rodas

Rening och desinficering av borrbrunnar. All borrbrunnsutrustning, försäljning och installation.

www.kaivohuoltorodas.fi
kaivohuolto.rodas@gmail.com
040 750 3928

Live Well Oy

Live Well Oy

Position

Rengöring av ringbrunnar och restaureringar, avloppsvattensystem, maskinentreprenader.

Saukkolantie 837A, 08500 Lojo
www.liwell.fi
osmo.saarinen@liwell.fi
044 977 9568

LUVYLab Oy Ab

LUVYLab Oy Ab

Underökning av brunnsvattnets kvalitet: underökningspaket, flaskor, instruktioner, analyser, resultat och utlåtanden. Undersökningar av andra vatten: hushållsvatten, simbassängsvatten, badstrandsvatten, vattendragsvatten, avloppsvatten. Laboratoriet är ackrediterar samt godkänt av myndigheterna för undersökande av hushållsvatten.

Västra-Louhigatan 31, 08100 Lojo
www.luvylab.fi
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895

MAX's Energy Oy

MAX's Energy Oy

Brunnsborrning, granskning och service av brunnar, jordvärmelösningar, VVS-installationer och -service.

Teknikervägen 9, 10600 Ekenäs
www.maxs.fi
info@maxs.fi
010 219 5450

Hej företagare! – Kom med

Kan du erbjuda brunnsägarna i Västra Nyland tjänster gällande byggande av brunnar, service och restaureringar, vattenbehandling eller lösningar på vattenkvalitetsproblem? Ge ditt företag och dina tjänster mera synlighet på våra sidor. Även riksomfattande aktörer är välkomna med. Vi sätter även ut en ”aktörsstjärna” åt er i Lojo-området.

Aktörssynlighetens pris är 150 €/år. Med avgiften finansierar vi vidare utvecklandet av sidan.

Fyll i följande fält och sänd. På basen av uppgifterna lägger vi till dina uppgifter på sidorna samt sänder en faktura till dig. Vid behov tar vi kontakt och du kan även kontakta oss direkt via vesi.ymparisto@luvy.fi. Efter att dina uppgifter har publicerats, sänder vi ett meddelande till dig samt en länk till sidorna, där du ännu kan kolla att allting är korrekt.

Välkommen med och betjäna brunnsägarna!

Huomautus: JavaScript vaaditaan tätä sisältöä varten.