Lagstiftningen

Skogsbrukets vattenskydd styrs av följande lagar och förordningar:

  • lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
  • vattenlagen
  • vattenförordningen

Dessutom förutsätter man i skogslagen att särdragen i den omedelbara närheten av vissa små vattendrag i naturtillstånd eller i det närmaste naturtillstånd bevaras (skogslagen 10 §).

Skogsbrukets vattenskydd grundar sig till stor del på rekommendationer (Tapios guide) samt certifieringarna (PEFC, FSC), som ifall man följer dem, gör det möjligt att minska vattendragsbelastningen betydligt. Det är också möjligt för skogsägaren att förverkliga ett ännu effektivare vattenskydd än det som framläggs i rekommendationerna.

Skogsbrukets stöd

Privata skogsägare kan utnyttja skogsbrukets stödåtgärder för att genomföra åtgärder, under vissa villkor. Skogsbrukets incitamentssystem förnyas år 2024, då det tidigare använda Kemera-stödsystemet ersätts med det nya Metka-systemet.

Ansökningstiden för Kemera-stöd avslutades den 1 oktober 2023. Ansökningstiden för Metka-stöd öppnas den 1 mars 2024, och ytterligare information finns tillgänglig på Finlands skogscentrals webbsidor.