Välj en sida

Dricksvattnet och brunnarna

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

Dricksvattnet i Västra Nyland

Västra Nyland ligger ett stenkast från huvudstadsregionens trängsel och vimmel och här hittar man utrymme att andas och bo glest intill betydande grundvattentillgångar och naturvatten. I städerna och tätorterna betjänas invånarna förtjänstfullt av flera lokala vattenverks distributionsnät. Inom glesbygdsområdena däremot är de flesta egnahemshusinvånarna och många fritidsboare beroende av de egna dricksvattenbrunnarna.

På dricksvatten- och brunnssidorna på Vattnenskvalitet-portalen berättar vi om grundvattnet, om en bra brunn och brunnsvattnet, om att låta undersöka brunnsvattnet och ett bra brunnsvattens kvalitetskriterier samt om de mest typiska brunns- och brunnsvattenproblemen.

Vi samlar också här så småningom aktörer, som erbjuder tjänster då det gäller att bygga brunnar, restaurera, undersöka vattenkvaliteten samt dess behandling och att lösa kvalitetsproblemen.

Aktör, kom med!

Bekanta dig med aktörer!

Brunnsvattnet är grundvatten

Dricks- och hushållsvattenösningar

Beroende av den egna brunnen

Att låta undersöka brunnsvattnets kvalitet

Ifall brunnsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven, vad gör man då?

Frågor och svar