Åminnefors fiskväg

Åminnefors fiskväg
Typ: Teknisk med vertikala öppningar
Totallängd: 83 m
Total lutning: 5,5 %
Medelflöde: 0,55 m3/s

Åminnefors kraftverk och fiskväg. (Raseborgs stad / Piia Nordström)

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna