Vårdfiske i Enäjärvi sjö i Vichtis

Vårdfiske i Enäjärvi sjö i Vichtis

Enäjärvi sjö ligger i Vichtis kommun, i Västra Nyland. Sjöns areal är 4,92 kvadratkilometer. Medeldjupet är 3,22 meter och som djupast är sjön 9,1 meter. Enäjärvi sjös ekologiska tillstånd har i början av 1990- talet klassats som dåligt, sjön var kraftigt eutrofierad...
Våtmarken i Oinasjoki

Våtmarken i Oinasjoki

Oinasjoki våtmarks- och översvämningsobjekt byggdes inom ramen för Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2015-2016. Oinasjoki, som finns i Vichtis svämmar regelbundet över sina bräddar och ut på åkrarna och stör därmed odlingen och ökar...
Ålarna i Svartåns vattendrag

Ålarna i Svartåns vattendrag

Undersökningens målsättning och bakgrund  Svartåns vattendrag har i tiderna varit viktigt för vandringsfiskarna och även ålen har förekommit naturligt. Den massiva utbyggnaden av vattenkraften under början av 1900-talet förstörde i praktiken vandringsfiskbestånden...