Välj en sida

Undersökningens målsättning

I Enäjärvi sjö i Vichtis har vårdfisket inverkat positivt på fiskbeståndets struktur. Det att rovfiskstammarna har förstärkts, styrker den positiva effekten av vårdfisket. I Enäjärvi sjö pressar isen strandbrinkarna till höga vallar, vilket leder till, att områdena, som är lämpliga för gäddans lek, blir isolerade från den övriga sjön och ynglen, som kläcks hamnar på torra land. Det är möjligt att förbättra gäddans lekområden genom att gräva kanaler i strandvallarna via vilka gäddynglen kan simma ut i strandvattnet även vid tider med lågt vattenstånd. Målsättningen med undersökningen var, att klargöra, huruvida de vidtagna åtgärderna haft någon positiv effekt på antalet gäddyngel. 

Bild 1: Gäddynglet i Enäjärvi sjö i Vichtis.

Undersökningsmetoder 

Rovfiskkorridorerna grävdes under sommaren 2018 på två ställen, i Ojakkala och Ruohonlahti. 

Bild 2: Rovfiskkanalen som grävdes under sommaren 2018 i Ojakkala.

Den egentliga undersökningen gjordes i strandvattnen på dessa platser såväl före (maj 2018) som efter (maj 2019) restaureringsåtgärderna. För att kolla antalet gäddyngel använde man en så kallad vitskivs- och skopmetod.  Den vita skivan som har en diameter på 20-30 cm är fäst på ett skaft, och med hjälp av denna är det möjligt att urskilja små fiskyngel i vattnet. Om strandvassen är tät, är det utmanande att använda sig av en vit skiva. Då kan man fånga yngel genom att med en vit skopa, som rymmer ca 2 liter snabbt fånga ynglen. Sleven kan också användas för att närmare studera ynglen.  

Resultat 

År 2018 innan restaureringsåtgärden påträffade man i områdena ett gäddyngel. Vid undersökningen följande år påträffade man 13 gäddyngel. På basen av resultatet kan man dra slutsatsen, att byggandet av rovfiskkorridorerna har haft en positiv inverkan på reproduktionsförhållandena. 

Bild 3: Kartläggning av fiskyngel med hjälp av vitskivs- och skopmetoden.