Valitse sivu

Tutkimuksen tavoite

Vihdin Enäjärvellä hoitokalastus on vaikuttanut positiivisesti kalaston rakenteeseen. Petokalakannan vahvistaminen tukee hoitokalastuksen positiivisia vaikutuksia. Enäjärvellä jäät painavat rantapenkat usein korkeiksi valleiksi, minkä seurauksena hauille soveltuvat kuturannat jäävät eristyksiin muusta järvestä ja mädistä kuoriutuvat poikaset jäävät kuiville. Haukien kutualueita on mahdollista parantaa kunnostustoimin rantapenkkoihin kaivettavilla käytävillä, joiden ansiosta poikaset pääsevät uimaan rantaveteen myös matalan veden aikaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko tehdyillä kunnostustoimilla ollut positiivista vaikutusta hauenpoikasten määrään.

Kuva 1: Vihdin Enäjärven hauenpoikanen.

Menetelmät

Petokalakäytävät kaivettiin kesällä 2018 kahteen paikkaan, Ojakkalaan ja Reuhoonlahdelle.

Kuva 2: Kesällä 2018 kaivettu petokalakäytävä Ojakkalassa.

Varsinainen tutkimus toteutettiin em. kohteiden rantavesissä sekä ennen kunnostustoimia (toukokuussa 2018) että niiden jälkeen (toukokuussa 2019). Hauenpoikasten määrän selvittämiseksi käytettiin nk. valkolevy- ja kauhamenetelmää. Valkolevy on halkaisijaltaan 20-30 cm kokoinen, varteen kiinnitetty muovilevy, jonka avulla on mahdollista erottaa kalanpoikasia vedestä. Jos rantaruovikko on tiheää, valkolevyn käyttö on haasteellista. Tällöin poikasia pyydystetään kauhaisemalla nopeasti vettä n. 2 litran vetoiseen väriltään valkoiseen kauhaan. Kauhaa voidaan käyttää myös saaliin tarkempaa tarkastelua varten.

Tulokset

Vuonna 2018 ennen kunnostustoimia molemmilla tutkituilla alueilla havaittiin yksi hauenpoikanen. Seuraavana vuonna hauenpoikasia havaittiin yhteensä 13 kappaletta. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että petokalakäytävien rakentamisella on ollut suotuisa vaikutus lisääntymisolosuhteisiin.

Kuva 3: Kalanpoikasten kartoitusta valkolevy- ja kauhamenetelmällä.