Iso Myllylammen ranta. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Puutarhanhoito voi tuoda iloa ja kauneutta, mutta se voi myös vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön. Lannoitteet, torjunta-aineet ja kompostiseokset voivat sade- ja sulamisvesien mukana valua lähivesistöihin ja saastuttaa niitä. Tämä on erityisen ongelmallista rinnetonteilla, joilla vesi virtaa helposti alamäkeen kuljettaen mukanaan haitallisia aineita.

Puutarhan vaikutukset vesistöihin

Jokainen tontti on osa jonkin vesistön valuma-aluetta ja sade- sekä sulamisvedet voivat kuljettaa mukanaan kiintoainetta, ravinteita ja haitta-aineita vesistöihin. Sadevesien hallinta tontilla on tärkeää ja se onnistuu parhaiten imeyttämällä vedet tontille sekä vähentämällä vettä läpäisemättömiä pintoja.

Monimuotoinen kasvillisuus, kuten puut, pensaat ja perennat, parantaa paikallista ekosysteemiä ja vähentää sade- ja sulamisvesien kuormitusta. Se sitoo maa-ainesta ja auttaa hulevesien imeytymisessä, mikä on erityisen tärkeää rinnetonteilla eroosion ehkäisemiseksi.

Rantatonteilla kasvillisuusvyöhykkeet ovat tärkeitä vesistöjen suojelussa. Ranta-alueen puut, pensaat ja ruohokasvit hillitsevät rankkasateiden vaikutuksia ja parantavat maaperän rakennetta, mikä auttaa vettä imeytymään maahan sen sijaan, että se valuu vesistöihin.

Vesistöystävällisen puutarhanhoidon toimenpiteet

Puutarhaa suunnitellessa on tärkeää valita paikalliseen ilmastoon ja maaperään sopivat kasvit. Kotoperäiset kasvilajit tukevat paikallista biodiversiteettiä ja ovat yleensä parhaita. Vieraslajeja ja voimakkaasti leviäviä lajeja tulee välttää.

Hyvin valmisteltu kasvualusta on tärkeä kasvien menestymiselle. Maaperän tulee olla kuohkeaa ja hyvin vettä läpäisevää. Maa-analyysit auttavat ymmärtämään tontin maaperän koostumusta ja sen tarpeita, mikä auttaa suunnittelemaan tehokkaat hulevesien hallinnan keinot ja sopivimmat kasvit. Nurmikkoa tulisi kylvää maltillisesti ja vain paikkoihin, joissa se viihtyy. Hyväkuntoinen, tiheä nurmikko imee ja suodattaa vettä paremmin kuin harva ja tiivistynyt nurmikko.

Vaikuta omilla valinnoilla

Vesistöystävällinen puutarhanhoito vaatii huolellista suunnittelua ja tietoa. Oikeiden kasvien valinta, kasvualustan valmistelu ja tontin sade- sekä sulamisvesien hallinta ovat avainasemassa. Monimuotoinen kasvillisuus vähentää vesistöjen kuormitusta ja tukee paikallista biodiversiteettiä. Jokainen voi omilla valinnoillaan ja teoillaan vaikuttaa vesistöjen hyvinvointiin.

– Annika Söderholm-Emas, aluekoordinaattori

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo