Valitse sivu

Vesistöasiantuntija Anu Suonpää-Espinola tekemässä simpukkakartoitusta. (LUVY / Tiina Asp)

Vesistöasiantuntijan tyypillinen työviikko LUVYssa sisältää yleensä vesistötarkkailujen tulosten tarkastelua ja raportointia. Mutta se on paljon muutakin, kuten esimerkiksi yhteistyötä eri henkilöiden ja tahojen kanssa. Vesistöasiantuntija on yhteydessä viikoittain näytteenottajiemme tai laboratoriomme, LUVYLabin, kanssa. Lisäksi yhteistyö ja tiedonvaihto muiden LUVYn asiantuntijoiden välillä on vilkasta, ja siinä nykyaikaiset yhteydenpitomahdollisuudet, kuten Teams, näin joustavaan etätyöskentelyaikaan mahdollistavat ja tekevät yhteistyön helpoksi.

Vesistö- ja kala-asiantuntija Jorma Valjus mittaamassa sähkökoekalastussaalista. (LUVY / Tiina Asp)

Työpäivän aikana vesistöasiantuntija saa myös yhteydenottoja asiakkailta ja tiedusteluja palveluistamme. Etenkin kesäaikaan tulee paljon yhteydenottoja vesistöjen käyttäjiltä ja mökkiläisiltä, joita vesistön tila ja eri ilmiöt mietityttävät. Tarjoamme näiden myötä myös vesistötutkimuspalveluita jo olemassa oleville ja uusille asiakkaillemme, joille vesistöasiantuntija suunnittelee tarkoitukseen sopivan vesistönäytteenoton, johon sisältyy mm. sopivan näytteenottoajankohdan ja analyysipaketin määrittely sekä tulosten raportointi.

Vesistöasiantuntijan pöteröpyyntisaalis. (LUVY / Heidi Tanttu)

Vesistöasiantuntijallamme saattaa olla myös muutakin kuin vedenlaadullista osaamista, esimerkiksi asiantuntijuutta vesikasvillisuudesta, kalastosta tai pohjaeläimistöstä, jolloin erityisesti kesäkuukausina hän pääsee kenttätöihin määrittämään vesikasveja tai tekemään erilaisia kalastotutkimuksia kuten koekalastuksia tai Gulf-poikaspyyntiä. Usein kesällä LUVYyn myös toimitetaan levänäytteitä järviltä tunnistettavaksi, jolloin vesistöasiantuntija analysoi näytteen mikroskoopilla ja tutkii, löytyykö siitä sinileviä. Syksyisin puolestaan otetaan pohjaeläinnäytteitä, jonka jälkeen pohjaeläimiin erikoistunut vesistöasiantuntija viettää päiviä mikroskoopin edessä ja määrittää pohjaeläinnäytteistä löytyvää lajistoa, kuten veden alla eläviä hyönteisten toukkia ja erilaisia matoja. Lajinmäärityksen jälkeen kirjoitetaan raportti, jossa tarkastellaan määritystuloksia ja arvioidaan niiden avulla vesistön tilaa. Pohjaeläin- kuten myös esimerkiksi vesikasvilajisto kertoo vesistön tilasta, sillä erilaiset lajit viihtyvät erilaisissa ympäristöolosuhteissa.

– Tiina Asp ja Heidi Tanttu, vesistöasiantuntijat

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo