Välj en sida

Vi gick igenom vad jättegröe är, hur man känner igen den och hur man kan skydda sig mot och bekämpa den. Informationen gavs av Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) vattendrags – och fisksakkunniga Jussi Vesterinen. Med från FFC:s gäddfabriksprojekt var också Janne Antila. Fem talkodeltagare fanns på plats. (LUVY / Jorma Valjus)  

Inom Västra Nylands HOLA Lake II –projektet arrangerade man två fältdagar i början av juni. Båda tillfällena gynnades av mycket fint väder. Fältdagarna är så till vida utmärkta, att man då även får göra saker själv. På den första dagen måndagen den 6.6 koncentrerade man sig på den främmande invasiva arten jättegröe samt utförde slåtter på talko. Samma vecka på lördagen den 11.6 höll man igen en Fisk från katsan till köket-dag, då man kunde bekanta sig med fiske med katsa samt hanteringen av mörtfisk.

 Jättegröeafton

På måndagseftermiddagen samlades talkofolket vid Valkoja gäddvåtmarken i Vichtis. Gäddvåtmarken har förverkligats år 2019 av Hiidenvesi restaureringsprojekt tillsammans med Finlands fritidsfiskares centralorganisations (FFC) gäddfabriksprojekt. Den i Hiidenvesi redan bekanta invasiva växten jättegröe har hittat en bra växtmiljö även i Valkoja, vilket gjorde att platsen för talkot var väl vald. 

Isosorsimon niittoa kosteikolla
Slåtter utfördes på lite olika håll i våtmarken (LUVY / Maj Rasilainen)

Slåttertalkot inleddes efter den inledande faktabetonade delen. Jättegröe avlägsnades såväl genom slåtter som genom att riva upp den med rötterna. Dessutom kan man avlägsna den genom att muddra eller genom att täcka beståndet med en presenning.  Resultatet av arbetet var en rejäl hög växtavfall.  Det lönar sig att förstöra slåtteravfallet med hjälp av bränning och man kan även föra avfallet till avfallsstationen. Det lönar sig att på förhand kontrollera den egna avfallsstationens policy gällande mottagning av främmande invasiva arter. 

Tilläggsuppgifter om jättegröe: https://www.luvy.fi/sv/projekt/hola-lake-2/atgarder/genom-att-avlagsna-jattegroe-forbattrar-man-anvandningen-av-vattendraget/

Från katsan till köket: hur hanterar man mörtfisk?

Lördagens fältdag hölls på stranden av sjön Enäjärvi. Evenemanget lockade drygt tio (13) personer som var intresserade av fiske med katsa och fiskhantering. Till en början bekantade vi oss med fiske med katsa – hur man använder en katsa, vad som är viktigt att komma ihåg och dessutom kom man med tips. Efter det kom man igång med att hantera mörtfisk. Efter presentationen fick intresserade själv öva sig i hantering av mörtfisk.  

särkikalan käsittelyä

LUVYs vattendrags- och fisksakkunniga Jorma Valjus berättade hur det lönar sig att hantera mörtfiskar och vad det är skäl att beakta.  Vi gick även igenom möjliga matrecept och hur det lönar sig att behandla fisken. (LUVY / Maj Rasilainen) 

Det är viktigt med tanke på fiskens hållbarhet och kvalitet är att se till, att kylkedjan från katsan till köket hålls obruten liksom även bedövningen av fisken samt slakten. Om man vill göra råa rätter av mörtfisk såsom ceviche, är det skäl att djupfrysa mörtfiskarna med tanke på faran för parasiter.  

Fiske med katsa är en bra fiskemetod för såväl vårdfiske som husbehovsfiske.