Detta år inleddes det fjortonde året med glesbygdsavloppsvattenrådgivning i Västra Nyland. LUVYs sakkunniga gjorde rådgivningsbesök på fastigheterna fram till hösten 2020, då lagstiftningens övergångstid redan tagit slut. Efter det har man gett mångsidig rådgivning per telefon och e-post samt gett råd till invånarna vid torgevenemangens infopunkter. Det är ännu möjligt på begäran, att få en rådgivare till sin egen fastighet för att utvärdera behovet av att förnya avloppsvattenbehandlingssystemet.

Rådgivning behövs fortsättningsvis

Den livligaste rådgivningssäsongen håller just nu på att inledas. Under sommaren är det möjligt att få objektiv och kostnadsfri avloppsvattenrådgivning inom LUVYs hela verksamhetsområde i samband med olika sommarevenemang. Man kan få råd och information om olika alternativ gällande avloppsvattenbehandlingen, lagstiftningens krav, kommunernas bestämmelser samt avloppsvattnens inverkan på vattendragen. Målsättningen med rådgivningen är, att invånarna efter det, har tillräckligt med information varför och hur man bör behandla avloppsvattnen på ett sakligt sätt. Från sommarevenemangens infopunkter får man ett omfattande informationsmaterial, så man behöver inte komma ihåg allting utantill. Efter pratstunden kan man också ringa till rådgivaren, ifall man börjar fundera på någonting. Rådgivning ges åt såväl invånare i egnahemshus som stugboende.

Kom och träffa rådgivarna vi följande evenemang:

– Niina Hätinen, miljösakkunnig

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo