Välj en sida

Bild 1. Forskningsgruppen på väg till Pikkala på yngelfångst.

Övervakningsforskningen av fiskens rörelser vid Pickalaåns damm fick fortsättning då Egentliga Finlands NTM-central beviljade ett stöd på 15 000 € ur fiskevårdsavgiftsresurserna till projektet, där vi reder ut de vårlekande fiskarnas stigning i Pickala å samt de viktigaste yngelproduktionsområdena. Projektet finansieras också av Kyrkslätt-Sjundeå ås fiskeriområde (5 000 €) samt de kommuner som deltar i Sjundeå å 2030 -visionen (10 000 €).

Fiskarnas yngelantal reds ut i Pickalaviken, Pickala å samt sjön Vikträsk, med hjälp av fångstredskapet Gulf Olympia. Bragden består av två trummor som fästs på vardera sidan om båten och håvar fästa vid dem (bild 1). Från de provytor som körs med redskapet, vilka valdes ut med hjälp av både VELMU-modellering och observationer i fält (bild 2), antecknas bland annat den körda sträckan. Bragden är tillverkad enligt standardmått och metoden är kvantitativ. Flera fångstresor görs, så att det går att reda ut variationer i tid och träffa de bästa fångsttiderna för varje art.

Gösbeståndets tillstånd i Pikkalaviken intresserar

Gösstammens tillstånd i Pickalaviken har under det senaste årtiondet väckt oro och fångsterna rapporterats ha kollapsat. Fiskeriområdet och SYKEs VELMU-modelleringar har bestyrkt att området är ett viktigt yngelproduktionsområde. Det finns ändå ingen information om yngelproduktionen hos gösarna i området från de senaste åren, så det finns ett aktuellt behov att uppdatera informationen. Den övervakningsforskning som gjordes av fisk vid Pickala damm under hösten 2020 (Vesterinen et al. 2021) indikerade att Pickala å har betydelse som yngelområde för gös.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

-Jussi Vesterinen, vattendragssakkunnig