Kuva 1. Tutkimusryhmä lähdössä poikaspyyntiin Pikkalassa.

Pikkalanjoen padon kalankulun seurantatutkimus sai jatkoa, kun Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi keväällä 2021 kalastonhoitomaksuvaroista 15 000 € avustuksen hankkeelle, jossa selvitämme kevätkutuista kalojen nousua Pikkalanjokeen sekä tärkeimpiä poikastuotantoalueita. Hanketta rahoittavat myös Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue (5 000 €) sekä Siuntionjoki 2030 -vision kunnat (10 000 €).

Gulf Olympia -pyydyksellä selvitetään kalojen poikasmääriä Pikkalanlahdella, Pikkalanjoessa sekä Vikträsk-järvessä. Pyydys koostuu kahdesta veneen molemmin puolin asennetuista rummusta ja niihin kiinnitettävistä haaveista (kuva 1). Pyydyksen kanssa ajettavilta koealoilta, jotka valittiin perustuen sekä VELMU-mallinnukseen että kenttähavaintoihin (kuva 2), kirjataan ylös mm. ajettu matka. Pyydys on standardimittojen mukaan valmistettu ja menetelmä kvantitatiivinen. Pyyntikertoja tehdään useita, jotta voidaan selvittää ajallista vaihtelua ja osua kunkin lajin parhaisiin pyyntiajankohtiin.

Pikkalanlahden kuhakannan tila kiinnostaa

Kuhakannan tila Pikkalanlahdella on herättänyt viimeisen vuosikymmenen aikana huolta ja saaliiden on raportoitu romahtaneen. Kalatalousalue ja SYKEn VELMU-mallinnukset ovat vahvistaneet alueen tärkeäksi kuhan poikastuotantoalueeksi. Viime vuosilta saatavaa tietoa alueen kuhien poikastuotannosta ei kuitenkaan ole, joten tarve päivittää tieto on ajankohtainen. Syksyn 2020 Pikkalan padon kalojen seurantatutkimus (Vesterinen ym. 2021) antoi viitteitä Pikkalanjoen tärkeästä merkityksestä kuhan poikasalueena.

Sisältö ladataan sivulle evästeiden hyväksymisen jälkeen

-Jussi Vesterinen, vesistöasiantuntija