Välj en sida

Bild 1: Flest yngel hittades bland starren i mycket grunda strandvatten som snabbt värms upp.

Det finns många pågående åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi i Veikkola i Kyrkslätt. En av de åtgärder, med vilken man försöker minska sjöarnas inre belastning, är vårdfiske av planktonätande och bottenomrörande karpfiskar. Den här s.k. restaureringen av näringskedjan kräver noggranna uppgifter om näringskedjornas struktur från alger till rovfisk. Rovfisk spelar en viktig roll som naturliga predatorer av karpfisk, och i kraftigt övergödda vatten kan rovfiskarnas förökningsområden och stammar lida av dålig syrehalt. Vi karterade gäddyngel och förökningsområden för gädda i Veikkolas sjöar i slutet av maj 2020 med vitskiveteknik.

Bild 2: En tre centimeters gädda från Perälänjärvi plockad i skopan.

Vitskiva avslöjar gäddans lekområden och yngel

Vitskivan är en rund plastskiva som är 30–40 cm i diameter, och som fästs vid ett ca meterlångt skaft. Skivan förs bland vattenväxtligheten vid några tiotals centimeters djup. Gäddyngel som simmar i vattnet kan urskiljas tydligt mot skivan. Det är också en god idé att hålla en vit skopa i handen, med vilken man kan plocka upp ynglet för mätning och närmare bestämning. Vitskivan är ingen kvantitativ metod, utan ger endast information om det finns gäddor i området eller ej.

Bild 3: Grunda vikar, där vattenväxtligheten bildar mosaikliknande bestånd, är ofta tilltalande för gäddan.

Tydliga skillnader mellan sjöarna

Det gick att se tydliga skillnader mellan Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi i Veikkola i fråga om antal och kvalitet hos gäddans förökningsområden. Den bästa bilden gavs av den grunda Perälänjärvi som har en riklig vattenväxtlighet och där det fanns klart mest gäddyngel. Också inom sjön fanns tydliga skillnader mellan olika områden. De bästa områdena i Peräläjärvi visade sig vara de södra och norra ändarna. Gäddorna var i medeltal ca 3 cm långa i slutet  av maj.

Vi hittade inte ett enda gäddyngel i Lamminjärvi, och sjöns stränder är också nästan helt och hållet bebyggda. Jämfört med de övriga sjöarna finns mycket litet lämplig växtlighet. I Kaljärvi, som lider mest av intern belasning, fanns lämpliga lekområden för gädda särskilt i de grunda vikarna i sjöns södra del, där det också fanns en några gäddyngel.

Resultaten utnyttjas vid planeringen av åtgärder för rovfisk inom Veikkolas vattendragsprojekt.

– Jussi Vesterinen, vattendragssakkunnig