Välj en sida

För några år sedan försökte vi utvidga vårt kunnande och letade efter möjliga kurser i restaurering av rinnande vatten. Av de kurser, som stod till buds, fick vi inte riktigt ut det vi letade efter. Var skulle man kunna hitta en kurs där man skulle kunna fördjupa sitt kunnande ur olika synvinklar, skulle kunna börja planera, pröva på, lära sig via ömsesidig inlärning samt dela med sig av erfarenheterna?

Sedan råkade vi vara vakna vid rätt tillfälle och för oss öppnade sig en möjlighet att ordna precis en sådan kurs vi ville ha! Vi fick sommaren 2020 komma med i fiskerihushållningens miljöskyddsprogram, som dras av Naturresursinstitutets (Luke), och därifrån fick vi finansiering för att tillsammans med Valonia arrangera en kurs i restaurering av rinnande vatten. Vi funderade på hur skall vi kunna få den bästa möjliga informationen, kunskaperna och lärarna och månntro kursen ens skulle få intresserade deltagare? Vi beslöt att göra en enkät med hjälp av vilken vi kartlade behoven samtidigt som vi gjorde reklam för kursen.  Vi fick över 200 svar från olika håll i Finland. Ett intresse fanns och även lärare hittades! På grund av pandemiläget flyttade kursen till nätet. Teoridelen arrangerades således som webbinarier och bra så, eftersom de ännu kan ses och hittas på projektets webbsidor. Totalt ordnades 14 webbinarier.

Vi ville emellertid ännu komma ut i fält och omvandla våra erhållna kunskaper till praktiska erfarenheter och färdigheter. Ömsesidig inlärning, utbyte av erfarenheter, diskussioner samt dryftande tillsammans – utgående från det var vår fältkurs uppbyggd. I fält arrangerade vi till exempel kurser med anslutning till inventeringar, restaureringsplanering och förverkligande, där deltagarna kunde testa sitt egna kunnande samt lära sig olika förfaranden under ledning av utbildarna.

I takt med att kursen framskridit har vi konstaterat, att det har funnits ett skriande behov av skolning i restaurering av rinnande vatten. Ny aktörer söker sig kontinuerligt till restaureringarna av rinnande vatten. På e-postlistan till kursen i restaurering av rinnande vatten finn redan över 500 deltagare.

Tilläggsuppgifter om projektet

Materialet och inspelningarna från kursen i restaurering av rinnande vatten (på finska) >>

Videodagbok från fältkursens restaurering av en skogsbäck senaste höst i Storå, med Teemu Tuovinen som huvudlärare:

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

– Juha-Pekka Vähä, projektchef