Välj en sida

Kursen, som arrangerades i slutet av september, drog fullt hus med intresserade av matlagning i klassrummet för huslig ekonomi. (LUVY / Maj Rasilainen)

Användningen av mörtfiskar som råvara för livsmedel har väckt intresse  hos såväl privatpersoner som massproducenter. Mörtfisk är också närmat när den är som bäst. Det finns 19 mörtfiskarter i Finland, av vilka de mest kända säkert är braxen och mört. Dessa båda lämpar sig utmärkt som föda. Andra mörtfiskarter är t.ex. björkna, sutare och ruda, av vilka man likaså kan tillreda läckra maträtter. Inom Västra Nylands HOLA Lake II-projekt reder man ut möjligheterna för nyttoanvändningen av mörtfiskar samt sporrar även privatpersoner att fiska och använda mera mörtfisk.

Mörtfiskarnas hanterings- och matlagningskurser har varit populära. Den senaste matlagningskursen ordnades i slutet av september.  Evenemanget lockade ett överraskande stort antal deltagare och intresserade. Under kvällen fick man under Janne “fiskeriministern” Rautios ledning höra ett föredrag om användningen av vild fisk samt lärde sig hur man fjällar och rensar mörtfiskar av olika storlek. Till slut fick samtliga deltagare ta med sig burkmört, för göras färdig hemma. Utöver denna kurs har man inom projektet arrangerat evenemang och kurser gällande hantering av mörtfiskar samt fiske med katsa. 

Burkmört enligt råd av “fiskeriministern”. (LUVY / Maj Rasilainen)

Förutom att mörtfiskar är utmärkt närmat, är de även en utmärkt proteinkälla samt innehåller D-vitaminer och nyttiga fettsyror. De är också ett ekologiskt födoval, eftersom mörtfiskar gynnas av övergödning. Genom att avlägsna mörtfiskar från vattendraget, avlägsnar man även näringsämnen såsom fosfor. Till exempel i sjön Enäjärvis projekt gällande effektiverat vårdfiske är målsättningen att avlägsna 75 000 kg mörtfisk, vilket skulle betyda ca 615 kg fosfor. 

Inom ramen för HOLA Lake II-projektet har man för avsikt, att ännu under år 2023 ordna några kurser i kurser i hantering och matlagning av mörtfisk. Dessutom arrangerar man en recepttävling,  #särkeäpataan , där man sporrar folk att utveckla egna mörtfiskrecept samt att via sociala medier dela med sig av sina favoritrecept. Det lönar sig alltså att börja följa med LUVYs sociala media!

– Maj Rasilainen, vattendrags- och fisksakkunnig, områdeskoordinator