Valitse sivu

Pohjoisen kylmissä vesissä raakku voi saavuttaa jopa 200 vuoden iän ja keskimäärinkin raakkujen eliniän odotus on 120 vuotta. Mustionjoen raakkujen eliniän odotus on kuitenkin lähempänä 100 vuotta. LUVYn tekemien tutkimusten mukaan Mustionjoen raakun keskimääräinen elinikä alle 90 vuotta. Raakkujen elinikää arvioitiin kuolleiden yksilöiden kuorinäytteistä laskettujen vuosilustojen määrästä. Vuosilustojen laskemiseksi kuori oli ensin leikattava ohueksi leikkeeksi jotka valettiin epoksiin. Leikkeet teetettiin Helsingin yliopiston geologian laitoksella. Leikkaamisen jälkeen raakunkuoret värjättiin, minkä jälkeen niistä voi valomikroskoopin avulla laskea ”vuosirenkaita”. Talviaikainen hitaampi kasvu näkyy tummentumana. Harjaantunut silmä voi siten laskea raakun elettyjen talvien määrän.

Nuorin tutkituista raakuista arvioitiin 71-vuotiaaksi. Se oli kuollut neljä vuotta ennen tutkimus hetkeä, mikä tarkoittaa että raakku oli syntynyt 1940-luvun lopulla. Vielä silloin kun Åminneforsin pato oli osittain auki ja jokeen pääsi nousemaan lohia ja meritaimenia. Tuolta ajalta ovat kaikki muutkin jäljellä olevat Mustionjoen aikuiset raakut.

Mustionjoen jäljellä olevien aikuisten raakkujen määrää on seurattu muutamien vuosien välein. Tulosten perusteella raakkumäärä pienenee lähes 10 % joka vuosi. Vuonna 2010 Åminneforsissa arvioitiin olevan 2 000 raakkua, mutta kymmenen vuotta myöhemmin vain noin 850. Jokaista yksilöä ei tietenkään pystytä laskemaan, vaan raakkuesiintymiä inventoidaan linjalaskentamenetelmällä. Siinä joki jaetaan esiintymien alueella poikittaisiin linjoihin, joilta sukeltaja laskee kaikki havaitsemansa raakut. Linjoja on kymmeniä ja ne kattavat tunnetun esiintymisalueen riittävän tiheästi. Linjalaskentatulosten perusteella alueen kokonaisraakkumäärästä saadaan kohtuullisen tarkka arvio. Mustionjokeen on palautettu myös Jyväskylän yliopistossa laitoskasvatettuja pieniä raakkuja. Vuonna 2021 palautettiin 200 2-vuotiasta pikkuraakkua. Vuotta myöhemmin tehdyn seurantatutkimuksen mukaan ne kasvoivat joessa olosuhteisiin nähden hyvin. Hyvien tulosten rohkaisemana vuonna 2022 jokeen istutettiin 15 000 kesän vanhaa vauvaraakkua. Tulevana kesänä raakkututkimukset Mustionjoella jatkuvat resurssien puitteissa. Tavoitteena on inventoida aikuisten raakkujen määrää ja seurata pikkuraakkujen selviämistä ja kasvamista.

– Juha-Pekka Vähä, hankepäällikkö

LUVYssa pohjaeläinasiantuntijana toimii Heidi Tanttu.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo