Välj en sida

Man kan träffa avloppsvattenrådgivare vid lokala sommarevenemang.

Mångsidigt arbete

Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter eller genom besök på fastigheterna. Vid rådgivningen berättar man om behandlingen av glesbygdens avloppsvatten bl.a. om olika avloppsvattensystem samt om lagstiftningens krav. Rådgivningen är alltid opartisk och gratis. Rådgivningens målsättning är, att till de boende och stugfolket ge behövliga råd för en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet.

Man kan bonga en rådgivare vid ett lokalt sommarevenemang

Så här i början av sommaren beger sig rådgivarna till lokala sommarevenemang och torg. Vem som helst kan komma till rådgivningspunkten och diskutera och få goda tips och råd. Inom rådgivningsprojektet har man gjort broschyrer som sitter bra i handen och de delas ut vid rådgivningspunkterna. I dem finns information om stugans och egnahemshusets avloppsvatten samt olika alternativa torrtoaletter. Vid rådgivningen beaktar man de olika kommunernas egna krav och om dem berättar man på ort och ställe. Rådgivarna är trevliga och det är lätt att diskutera med dem. Välkomna och diskutera!

Rådgivarna är anträffbara:

  • 2.7., Ingå dagen
  • 20.8., Vichtis Wuosisatamarkkinat
  • 28.8., Hangö Östersjömarknad

Vid fastighetsbesöken ger man råd på ort och ställe

Avloppsvattenrådgivarna jobbar genom att till fots bekanta sig med fastigheten. Vid rådgivningstillfället tittar man tillsammans med fastighetens invånare hur avloppsvattenbehandlingen ser ut just nu, ger en utvärdering av behovet av att förnya systemet samt råd om förbättringsåtgärder samt underhåll. Tillsammans med invånaren går man igenom saker som hör ihop med underhållet och driften samt tar en titt i brunnen. Under besöket förbättras invånarens kunskaper om det egna systemet och dess krav.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna