Valitse sivu

Nuotanvetoa Enäjärvellä viime syksynä. (LUVY / Maj Rasilainen)

Vihdin Enäjärvellä toteutettiin vuonna 2023 toinen tehokalastusvuosi. Pyyntimuodot olivat pääsääntöisesti samat kuin edellisenä vuonna eli talvi- ja syysnuottaus sekä kevään ja syksyn rysäpyynnit. Syysnuottaus oli molempina vuosina kaikkein tehokkain pyyntimuoto (+ 70 % kokonaissaalista). Saalismäärät jäivät kuitenkin viime vuonna vuoden 2022 saalismääristä – vuonna 2022 koko vuoden poistosaalis oli noin 110 000 kg ja viime vuonna noin 41 000 kg. Tavoite hankkeessa poistosaaliiksi on 150 kg/ha/a, joten molempien vuosien keskiarvolla ollaan vielä tavoitteessa 155 kg/ha.

Mistä sitten saalis on koostunut? Kaikissa pyyntimuodoissa hoitokalastajat ottavat jokaisesta rysien koentakerrasta sekä nuotan vedosta 5 kg otannan, josta lasketaan ja mitataan kalalajeittan yksilöt. Näin saadaan kerättyä tietoa poistosaaliin laji- ja kokojakaumasta.

Saaliiksi saatiin kaikissa pyyntimuodoissa pääasiassa lahnaa ja särkeä. Lisäksi esimerkiksi talvinuottauksessa saatiin saaliiksi myös kiiskeä, mutta hyvin vähäisesti salakkaa. Vastaavasti syysnuottauksessa ja syksyn rysäpyynnissä salakkaa oli huomattavasti enemmän. Toki myös petokaloja, kuten haukea, kuhaa sekä ahventa, päätyi pyydyksiin, mutta petokalat vapautettiin. Pienempiä määriä saatiin saaliiksi pasuria, sorvaa ja ruutanaa. Myös ankeriasta ja madetta tavattiin. Nämä myöskin vapautettiin.

Kilomäärällisesti saatiin saaliiksi siis eniten lahnaa. Jos poistosaalista tarkastellaan kappalemääräisesti, niin poistetuin kala on ollut pääasiassa joko salakka tai kiiski. Kiiskeä on poistettu kappalemääräisesti varsinkin talvinuottauksissa eniten ja salakkaa esimerkiksi syysnuottauksessa vuonna 2022. Toisaalta taas viime vuoden syysnuottauksessa kappalemääräisesti poistettiin eniten särkeä. Särkikalojen pituuksissa on ollut hieman vaihtelua riippuen lajista. Esimerkiksi lahnan keskipituus oli 17 cm vuonna 2022 ja viime vuonna vain 14 cm. Särjen keskimääräinen pituus on ollut molempina vuosina noin 12 cm.

Entäpä Poikkipuoliaisen syysnuottaukset? Poikkipuoliaisen viime vuoden poistosaalis oli 12 750 kg ja vuoden 2022 8 600 kg, mutta nuotan vetoja tehtiin viime vuonna useampi. Poikkipuoliaisen tavoitetaso on niin ikään 150 kg/ha vuosi, mutta molemmat vuodet huomioiden poistosaalis on tällä hetkellä 111 kg/ha. Kilomäärällisesti Poikkipuoliaiselta poistettiin ensimmäisenä vuonna eniten särkeä, mutta viime vuonna taas suuriosa saaliin painosta (noin 70 %) koostui lahnasta. Kappalemäärällisesti salakkaa poistettiin eniten vuonna 2022, mutta kiiskeä taas viime vuonna.

Enäjärvellä käynnistyy nyt viimeinen tehokalastusvuosi, jonka jälkeen siirrytään ylläpitohoitokalastukseen. Tarkoituksena on myös toteuttaa Poikkipuoliaisella sekä alapuolisilla Tervalammella ja Huhmarjärvellä kalastuksia vuoden 2024 aikana.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo