Hankkeet apuna verkostotyössä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintaan on aina kuulunut osaltaan pienten vesiensuojelutoimijoiden työn tukeminen. Monet alueella vesiensuojelutyötä tekevistä ovatkin jo jäseninä yhdistyksessä. Varsinaisen Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston toimintaa on käynnistetty hankkeiden avulla.

Vuosina 2016–2019 toteutettu hanke Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto sai osarahoituksen Maaseudun kehittämisrahastosta Ykkösakseli ja Pomoväst Leader -toimintaryhmiltä. Kehittämistyö jatkuu vuosina 2019–2020 toteutettavassa Verkostoilla tehoa vesien hoitoon -hankkeessa. Länsi-Uudenmaan verkostomme tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston sekä muiden alueellisten verkostojen kuten Varsinais-Suomen, Savo-Karjalan ja Kokemäenjoen ja Karvianjoen kanssa.

LUVY koordinoi useita vesistökunnostushankkeita alueellamme. Asiantuntijamme tekevät hankkeissa vesistöjen kunnostussuunnittelua, kuormitusselvityksiä ja valuma-aluetarkasteluja sekä käytännön kunnostustöitä. Ota yhteyttä hankeasiantuntijoihimme, kun kaipaat tukea kunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen. Tutustu LUVYn hankkeisiin, joiden toteutuksessa eri tahot ovat verkostoituneet toteuttaakseen vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä.