Hevostallit

Hevostalleilla on merkittäviä vaikutuksia ympäröivään maisemaan, ravinnepäästöihin sekä maaperän eroosioon ja huuhtoutumiseen. Erityisesti rantojen läheisyydessä sijaitsevat tallit saattavat toiminnallaan tuottaa huomattavia päästöjä vesistöihin. Ympäristökuormitukseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota lanta- ja jätehuoltoon, ulkoilualueiden pohjiin ja ylläpitoon, kuivikevalintaan sekä haja-asutusalueilla mahdollisen jätevesijärjestelmän huoltamiseen.