Projekten som hjälp i nätverksarbetet

Till Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhet har alltid hört, att stöda de små vattenskyddsaktörerna. Många av dem, som gör vattenskyddsarbete inom området är också redan medlemmar i föreningen. Den egentliga verksamheten inom Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk har inletts med hjälp av projekten.

Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverksprojektet, som förverkligades under åren 2016–2019, fick delfinansiering från Landsbygdens utvecklingsfond Ykkösakseli och Pomoväst Leader verksamhetsgrupperna. Utvecklingsarbetet fortsätter under åren 2019–2020 genom förverkligandet av projektet Effekt i vattenvården via nätverk. Vårt västnyländska nätverk gör intensivt samarbete med det landsomfattande vattendragsnätverket samt med de övriga regionala nätverken såsom Egentliga Finlands, Savo-Karjalas och Kumo älv och Karvianjoki.

LUVY koordinerar flera vattendragsrestaureringsprojekt inom vårt område. Våra sakkunniga gör inom projekten restaureringsplanering, belastningsutredningar och granskningar av avrinningsområden samt praktiskt restaureringsarbete. Ta kontakt med våra projektsakkunniga, ifall du behöver stöd med planeringen och genomförandet av restaureringar. Bekanta dig med LUVYs projekt, i vars förverkligande olika instanser har bildat nätverk för att förverkliga vattendragets restaurerings- skötselåtgärder.