Det behöver nog inte finnas gräsmattor överallt

En välskött gräsmatta har också sin plats, men med tanke på dagvattnen och vattenskyddet gäller kanske måtta med allt även i detta ärende. Det lönar sig att undvika stora gräsarealer, eftersom gräsmattan är monoton och blir så småningom packad, med den följden, att vatten tränger dåligt ner i marken. Endast en gräsmatta i mycket gott skick med hög halt av förna suger in och uppehåller vatten någorlunda bra.

Om du nödvändigtvis vill ha gräsmattor skall du så måttligt och endast på vissa platser, där den verkligen trivs. Sköt om gräsmattans skick så, att den bildar ett så täckande och glest rotsystem som möjligt. En gräsmatta, som är tjock samt i gott skick med glest och luftigt rotverk suger naturligtvis upp och filtrerar vatten bättre än en gles dåligt växande och packad. Gräsklippet, som uppstår då man klipper gräsmattan, är ypperlig gödsel och det lönar sig att lämna kvar det och inte kratta bort.

Luftning av gräsmattan

Det lönar sig att förbättra gräsmattans vattenupptagningsförmåga regelbundet genom luftning, genom att borra ut jordsubstans lite här och där i gräsmattan. Behovet att upprepa behandlingen beror på jordmånens typ under gräsmattan.  Där marken är sandhaltig räcker det med en behandling med några års mellanrum, medan en lerhaltig jord kräver en årlig behandling. Känn/red ut sammanssättningen i din tomts jordmån och be om närmare råd från plantskolorna.

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan