LUVYs forsknings- och restaureringsberättelser  

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

LUVYs forskningsberättelser

LUVYs forskare och fältmästare gör provtagningsfärder i olika delar av Västra Nyland, där målet är yt- och grundvatten, sjöar åar och havsområdena. Våra fältmästare, som länge jobbat i branschen, känner till många sådana avkrokar i våra vattendrag, dit inte alla av oss någonsin kommer. I terrängen är man ofta i ösregn och även under den strängaste köldperioden, men ibland också i solsken. Ibland kan den perfekta morgonsolen, som stiger över diset i den spegelblanka sjön, som omges av höstens granna färger stanna i minnet för en lång tid! Ett landskapskontor när det är som bäst!

Oftast görs färderna på de större sjöarna med hjälp av en motorbåt, men till de mest avlägsna träsken kommer man endast genom att släpa med sig en kanot genom skogen. De mest erfarna provtagarna har en hel del knep och kännedom om bommar som stänger av skogsvägarna och om de bästa rutterna till de mera etablerade provtagningsplatserna. De yngre försöker lära sig av de äldre – och om lärdomen inte annars går fram så åtminstone lär man sig via försök och misstag. Säkerheten kommer naturligtvis alltid i första hand. Vi har också många fina samarbetspartners i de lokala innevånarna, med vilkas hjälp provtagningarna oftast lyckas på ett smidigt sätt.

Våra forskare har i sina hemliga kistor även legendariska fiskehistorier. Dessa och övriga historier i anknytning till LUVYs vattendragsundersökningar vill vi föra fram med denna kollektion av forskningshistorier. Välkommen och läsa!

Berättelsesamlingen utökas sakta men säkert och nya berättelser publiceras också i LUVYs nyhetsbrev (man kan för övrigt prenumerera på nyhetsbrevet exempelvis i nedre kanten på sidan). Till den här sidan är det alltså lämpligt att återkomma!

Vattendragsrestaureringar i Västra Nyland

LUVY har sedan länge förverkligat vattendragsrestaureringar i Västra Nyland och under de senaste åren har takten bara ökat. Restaureringar har främst gjorts i anslutning till större projekt på avrinningsområdesnivå, såsom Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030 -projektet. Inom dessa projekt har man framför allt gjort vattenskyddsinriktade våtmarker samt restaureringar av strömmande vatten.  På forsknings- och forskningsberättelser huvudsidans karta kan du klicka upp olika restaureringsprojekt, som LUVY har utfört i ditt närområde och där läsa mera om förverkligandet av dessa.

Förutom LUVY, verkar en stor mängd andra aktörer som utför restaureringar i Västra Nyland såsom traditionellt de lokala sjöföreningarna och delägarlagen samt till exempel Virho, WWF och kommunernas egna projekt. Läs mera om de olika operatörerna under rubriken Vattendragsrestaureringsnätverk.

Såväl vattendragen som markägarna drar nytta av restaureringen av fåror

Såväl vattendragen som markägarna drar nytta av restaureringen av fåror

Inom restaureringsprojekt, som under åren koordinerats av LUVY, har man restaurerat olika strömmande vatten, som till följd av mänsklig verksamhet har försämrats och som redan vattenvårdens ramdirektiv som fastställts av EU förpliktigar Finland att restaurera. Vid restaureringar av strömmande vatten koncentrerar man sig på att stärka vattendragens särdrag och målet är, att stoppa utvecklingen, som gör naturtyperna och deras arter ännu mera hotade.

En titt på fångstuppgifterna vid det effektiverade fisket i Enäjärvi 2022-2023

En titt på fångstuppgifterna vid det effektiverade fisket i Enäjärvi 2022-2023

År 2023 utförde man ett andra år med effektiverat fiske i sjön Enäjärvi i Vichtis. Fångstmetoderna var i huvudsak de samma, som under året innan, det vill säga vinter och höstfiske med not samt ryssjefiske vår och höst. Höstfisket med not var under båda åren den allra effektivaste fångstmetoden (+ 70 % av totalfångsten). Fångstmängderna blev emellertid senaste år mindre än år 2022, då den totala fångsten år 2022 var ca 110 000 kg medan fångsten senaste år var 41 000 kg. Målsättningen inom projektet var en fångst på 150 kg/ha/a, vilket betyder att medelfångsten för båda åren 155 kg/ha ännu håller sig till målsättningen.

Vad äter Hiidenvesis gädda och gös?

Vad äter Hiidenvesis gädda och gös?

De senaste åren har gäddans och gösens kostintag studerats i Hiidenvesi som en del av ett projekt för att förbättra och effektivera vårdfisket. I forskningen har man tagit reda på vad rovfiskarna äter och om det finns några skillnader eller årstidsvariationer mellan Hiidenvesi-sjöns olika sjöbassänger. I studien fanns ett speciellt intresse för hur gäddans storlek påverkar vad gäddan vad gäddan väljer för byte (art, fångstens storlek). Studien om gösen fokuserade speciellt på norsens och tofsmyggans betydelse i gösens kost. 

Med en sakkunnig ut och kartlägga gäddor i Hiidenvesi sjö

Med en sakkunnig ut och kartlägga gäddor i Hiidenvesi sjö

Det är tisdag i början av juni. Solens strålar värmer och en svag vind får vattenytan att krusas och vågorna kluckar. Det är alltså dags att skjuta ut båten i sjön Hiidenvesi. I maj månads nyhetsbrev berättade vi om gäddans situation och betydelse för Hiidenvesi samt om olika kartläggningsmetoder för gäddyngel. Nu är det dags för en titt bakom kulisserna, det vill säga en berättelse om en fältdag med kartläggning av gäddyngel.