I bottendyn

I bottendyn

Sedimentprovtagning på våren 2022. (LUVY / Jorma Valjus) Utöver yt- och grundvatten undersöker man i LUVY även vattendragens bottendy dvs. sedimenten. I sedimenten kan man undersöka t.ex. halterna skadlig ämnen. Skadliga ämnen anrikas i bottensedimenten till följd av...