Grundvattnet – rent dricksvatten under våra fötter

Grundvattnet – rent dricksvatten under våra fötter

Bild: Ett grundvatten av god kvalitet är klart och friskt. Åsarna Salpausselkä 1 och 2, som bildades framför inlandsisen under den senaste istiden, löper genom Västra Nyland. Åsarna sträcker sig rätt enhetligt genom hela Västra Nyland ända från Hangö till Vichtis och...