Stoppa jättegröe!

Stoppa jättegröe!

I HOLA Lake II-projektet kartlägger man utbredningen av växten jättegröe samtidigt som man samlar in uppgifter om växtens tillväxt samt återkomst efter slåtter.  Tilläggsuppgifter gällande jättegröe och observationer inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s...