LUVYn tutkimus- ja kunnostustarinat

Sisältö ladataan sivulle evästeiden hyväksymisen jälkeen
Koko näyttö

LUVYn tutkimustarinat

LUVYn tutkijat ja kenttämestarit käyvät näytteenottoretkillä eri puolilla Länsi-Uuttamaata kohteinaan pinta- ja pohjavedet, järvet, joet ja merialueet. Pitkään jo työtä tehneet kenttämestarimme tuntevat monia sellaisia kolkkia vesistöissämme, joihin ei ihan jokainen meistä koskaan päädykään. Maastossa ollaan välillä räntäsateessa ja kovemmillakin pakkasilla välillä auringossa. Joskus se täydellinen aamuaurinko usvan takana peilityynellä syksyn ruskaväreissä kylpevällä metsäjärvellä voi jäädä muistoihin pitkäksi aikaa! Maisemakonttori ihan parhaimmillaan!

Usein matkaa tehdään suuremmilla järvillä moottoriveneellä, toisinaan syrjäisemmille lammille pääsee näytteenottoon vain raahaamalla kanootin metsän läpi. Kokeneimmilla näytteenottajilla onkin tiedossaan monta kikkakakkosta ja tietoa metsätiet sulkevista puomeista ja parhaista reiteistä vakiintuneelle näytepisteelle. Nuoremmat yrittävät ottaa kokeneemmilta opiksi – ja jos ei oppi muuten mene perille niin sitten kantapään kautta. Turvallisuus tulee tietenkin aina ykkösenä. Meillä on myös monta hyvää yhteistyökumppania paikallisissa asukkaissa, joiden avulla näytteenotto saadaan joustavasti toteutettua.

Tutkijoillamme on salaisissa arkuissaan myös legendaarisia kalajuttuja. Niitä ja muita LUVYn tekemään vesistötutkimukseen liittyviä tarinoita tahdomme tuoda esille tällä kokoelmalla tutkimustarinoita. Tervetuloa lukemaan!

Tarinakokoelmaa kasvatetaan pikkuhiljaa ja uusia juttuja julkaistaan myös LUVYn uutiskirjeessä (uutiskirjeen voi muuten tilata vaikkapa tuosta sivun alalaidasta). Tälle sivulle sopii siis palata uudelleenkin!

Vesistökunnostukset Länsi-Uudellamaalla

LUVY on jo pitkään toteuttanut vesistökunnostuksia Länsi-Uudellamaalla ja viime vuosina tahti on vain kiihtynyt. Kunnostuksia on toteutettu erityisesti osana suurempia valuma-aluetason hankkeita, kuten Hiidenveden kunnostus -hanke ja Siuntionjoki 2030 -hanke. Näissä hankkeissa on tehty ennen kaikkea vesiensuojelullisia kosteikoita sekä virtavesikunnostuksia. Yllä olevalla kartalla voit klikkailla auki LUVYn toteuttamia kunnostuskohteita lähialueillasi ja lukea enemmän niiden toteutuksesta.

LUVYn lisäksi Länsi-Uudellamaalla toimii suuri joukko muita vesistökunnostustoimijoita, perinteisimpinä paikalliset järviyhdistykset ja osakaskunnat, sekä esimerkiksi Virho, WWF ja kuntien omat hankkeet. Lue lisää eri toimijoista kohdasta Vesistökunnostusverkosto.

Uomakunnostuksista hyötyvät vesistöt ja maanomistajat

Uomakunnostuksista hyötyvät vesistöt ja maanomistajat

LUVYn koordinoimissa kunnostushankkeissa on aikojen saatossa kunnostettu erilaisia ihmistoiminnan seurauksena heikentyneitä virtavesiä, joita jo EU:n asettama vesipuitedirektiivikin velvoittaa Suomea kunnostamaan. Virtavesien kunnostuksessa keskitytään virtavesille luontaisten ominaispiirteiden vahvistamiseen ja tavoitteena on luontotyyppien ja lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen.

Mitä Hiidenveden kuha ja hauki syövät?

Mitä Hiidenveden kuha ja hauki syövät?

Hiidenvedellä on viime vuosina tutkittu hauen sekä kuhan ravinnonkäyttöä osana hoitokalastuksen tehostamishanketta. Tutkimuksissa selvitettiin, mitä ravintoa petokalat syövät ja onko Hiidenveden eri järvialtaiden alueilla havaittavissa eroja tai ajallista vaihtelua. Hauen kohdalla kiinnosti erityisesti, miten hauen koko vaikuttaa hauen saaliskohteen valintaan (laji, saaliin koko). Kuhan kohdalla kiinnostavaa oli etenkin kuoreen ja sulkasääsken merkitys kuhan ravinnossa.

Vesistöasiantuntijan monipuolinen työnkuva

Vesistöasiantuntijan monipuolinen työnkuva

Vesistöasiantuntijan tyypillinen työviikko LUVYssa sisältää yleensä vesistötarkkailujen tulosten tarkastelua ja raportointia. Mutta se on paljon muutakin, kuten esimerkiksi yhteistyötä eri henkilöiden ja tahojen kanssa.