Hemmilän kosteikon kunnostus

Hemmilän kosteikon kunnostus

Hemmilän kosteikkoaltaan kunnostuksessa käytettiin biohajoavaa siemeneroosiomattoa altaan reunan vahvistamiseksi. Ajan myötä kasvillisuus sitoo altaan reunoja ja vähentaa riskiä eroosiovaurioille. (LUVY / Mikko Melasniemi) Hemmilän kosteikko sijaitsee Vihdin Enäjärven...
Oinasjoen kosteikko

Oinasjoen kosteikko

Oinasjoen kosteikko- ja tulvasuojelukohde rakennettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeessa vuosien 2015–2016 aikana. Vihdissä sijaitseva Oinasjoki tulvi säännöllisesti ympäröiville pelloille haitaten viljelyä ja aiheuttaen vesistökuormitusta. Peruskuivatuksen...