Mitä Hiidenveden kuha ja hauki syövät?

Mitä Hiidenveden kuha ja hauki syövät?

Hiidenvedellä on viime vuosina tutkittu hauen sekä kuhan ravinnonkäyttöä osana hoitokalastuksen tehostamishanketta. Tutkimuksissa selvitettiin, mitä ravintoa petokalat syövät ja onko Hiidenveden eri järvialtaiden alueilla havaittavissa eroja tai ajallista vaihtelua....
Kalojen iällä on väliä

Kalojen iällä on väliä

7-vuotiaan lahnan suomu Kalojen ikä voidaan määrittää luotettavasti kalojen luutumista, joita ovat suomut, kiduskannen takana sijaitseva hartianlukkoluu (cleithrum) sekä aivoissa sijaitsevat otoliitit eli kuuloluut. Kasvu kaikissa luutumissa on samanlaista, joten...