Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet

Tiedotteet

RSS
23.09.2016

Vanjoen ja sen sivu-uomien Maijanojan ja Orhinojan veden laatu tutkittiin

Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin vesinäytteet 7.7.2016. Näytteenotto perustuu Vihdin pintavesien seurantaohjelmaan, jota toteutetaan Vihdin kunnan ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Samalla otettiin näytteet myös Vanjoen pääuoman neljältä havaintopaikalta liittyen Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun.
20.09.2016

Vihdin Kaitlammen ja Tuohilammen tämänhetkinen perustila selvitettiin

Kaitlammen ja Tuohilammen vedenlaatua tutkittiin Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustui kunnan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 2016-2025. Tutkimuksen suoritti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
20.09.2016

Karkkilan pienten järvien vedenlaatu pääosin melko hyvä

Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä tutkittiin 10 pienen järven ja lammen tilaa vuonna 2016. Vedenlaatu vesistöissä oli pääosin varsin hyvä, mm. happiongelmia kuitenkin esiintyi vesien kerrostuessa.

Arkisto

2017 (5)

2016 (6)

2015 (9)

Tunnisteet