Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Petäys

Petäys

 

PERUSTIEDOT

Petäys kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen, joka on osa Karjaanjoki (23) päävesistöä. Petäys on pieni järvi Vihdin kunnan pohjoisosassa, rantaviivaa sillä on vain noin 3,3 km. Järven valuma-alue on melko harvaan asuttua ja maisemassa on pienten järvien lisäksi peltoja ja metsiä. Järvellä ei ole tehty virallista syvyysluotausta, mutta vesinäytteitä on otettu aina kahdeksan metrin syvyydestä asti.

Vesistöalue

23.096 Niemenjärven vesistöalue

Pinta-ala

30,9 ha

Rantaviivaa

3,3 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Ei tietoa.

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

Ei tietoa.

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on peltoja, metsää, jonkin verran soita ja asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Petäys saa vettä useista pienistä tulo-ojista, joita ei ole erikseen nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Petäyksen länsireunalta laskee joki Ylimmäiseen.

Kuormitus

Järveen tule hajakuormitusta maataloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on vapaa-ajan asutusta ja alueen asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Niemenj%C3%A4rven_valuma-alue_(23.096)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 13.3.2013).

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 27.5.2014).