Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Valkjärvi, Lohja

Valkjärvi

 

PERUSTIEDOT

Sammatissa sijaitseva Valkjärvi on pinta-alaltaan lähes 86 ha ja kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Valuma-alueen pinta-ala on 416 ha. Valuma-alueella on paljon peltoja, mistä aiheutuu kuormitusta. Valkjärven rannoilla ja valuma-alueella muutenkin on myös paljon asutusta.

Valkjärvessä on todettu pariin otteeseen sinileväkukintoja ja kesäisin järvessä on esiintynyt pohjanläheisen (5-7 m) veden hapettomuutta. Kokonaisuutena järven tila on hyvä.

Valkjärven tilaa on viime vuosina seurattu järven suojeluyhdistyksen ja lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

85.8 ha

Rantaviivaa

6.5 km

Keskisyvyys

5.0 m

Suurin syvyys

8.7 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

416.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Paljon asutusta ja peltoja.

Suurimmat saaret

Rajasaari, pinta-ala 100 m2 – 1 ha.

Järveen tulevat joet

Valkjärveen laskee useita pelto-ojia.

Järvestä lähtevät joet

Valkjärvi laskee Haarjärveen ja siitä edelleen Lohjanjärveen.

Kuormitus

Valkjärveen kohdistuva kuormitus on kohtalaisen suurta, valuma-alueella on paljon peltoja ja asutusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Suurehkoa, rannoilla ja valuma-alueella on paljon asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Valkjärvellä toimii Valkjärven suojeluyhdistys, joka on perustettu vuonna 2004. Yhdistys on vastannut järvellä toteutetuista kunnostustoimista ja ollut aktiivinen myös järven veden laadun seurannassa.

Lisätietoa

Valkjärvi on luodattu vuonna 2000.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)