Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Syvälampi, Nummi-Pusula

Syvälampi, Nummi-Pusula

 

 

 

PERUSTIEDOT

Syvälammen pinta-ala on noin 17 ha. Syvälampi kuuluu Raatinjoen-Myllynojan vesistöalueeseen. Syvälampi on muodoltaan pitkänomainen. Varsinkin sen etelänpuoleinen ranta on jyrkkä. Järvi on kirkasvetinen ja pH:lta lähes neutraali. Syvälammen puskurointikyky eli järven kyky vastustaa pH:n muutosta on arvioitu alhaisen alkaliniteetin perusteella tyydyttäväksi. Sen vuoksi järven happamuutta on syytä seurata. Järvi on varsin niukkaravinteinen. Syvälammessa kokonaisfosforipitoisuus oli kesänlopulla vuonna 1996 2 µg/l ja 2005 3,5. µg/l. Nummi-Pusulan järvien kunnostussuunnitelmassa pidettiin tärkeänä järven hyvän tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

16.623 ha

Rantaviivaa

2.087 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Järven valuma-alue koostuu pääosin metsistä, asutusta on hyvin vähän.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Kuormitus on todennäköisesti vähäistä ja luonnon huuhtouman osuus suuri. Metsätaloudesta voi aiheuttaa kuormitusta sekä ilma-laskeuma ja haja-asutuksesta vähemmissä määrissä. Myös vierestä menevä valtatien liikenne voi kuormittaa Syvälampea jonkin verran. Pistekuormituslähteitä Syvälammen valuma-alueella ei ole.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Syvälammen rannalla on yhteensä 8 rakennusta kartalta laskettuna (Maanmittauslaitos).

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)