Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pentjärvi

Pentjärvi

 

PERUSTIEDOT

Pentjärvi on pieni humusvaikutteinen järvi Kiskonjoki-Perniönjoki (24) – päävesistössä. Pentjärven rantaviiva on 2,9 km ja pinta-ala 19,1 ha. Järvi on pieni ja matala, mutta sille ei ole tehty virallista syvyysluotausta. Pentjärven valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja sen rannat ovat paikoitellen hyvin jyrkät.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

19,1 ha

Rantaviivaa

2,9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Pieni humusjärvi (Ph).

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kallioista metsää, järven rannalla on jonkin verran asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tule puro Ollammesta sekä muutamia pieniä tulo-ojia, joita ei ole nimetty

Järvestä lähtevät joet

Pentjärven itäreunalta laskee puro Haapjärveen ja Pentjärven kapeasta lahdesta laskee Pentjoki Kurkjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee jonkin verran hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on jonkin verran asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Järvellä toimii paikallinen Pentjärven suojeluyhdistys, jonka lisäksi järven tilaa seuraa Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 9.8.2012)

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)

Ranta E. 2010. Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys: Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Tutkimusraportti 199/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 68 s.