Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kolmperänjärvi

Kolmperänjärvi

 

PERUSTIEDOT

Kolmperänjärvi (Kolmpersjärvi) kuuluu Raatinojan – Myllyojan valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 24,3 ha. Valuma-alue on pääosin metsää, järven rannoilla aika paljon asutusta. Kuormitusta aiheutuu ainoastaan asutuksesta ja metsäalueilta, koska valuma-alueella ei ole peltoja.

Kolmperänjärvestä on otettu neljä vesianalyysiä. Näytteet on otettu vuonna 1995 marraskuussa, vuonna 2000 huhti- ja lokakuussa ja vuonna 2005 heinäkuussa. Lisäksi vuosilta 1983, 1985 – 1988 löytyy LUVYn happamoitumisseurantatuloksia. Kolmperänjärvi voidaan luokitella karuksi järveksi kokonaisfosforipitoi-suuksiensa (8, 9, 10 µg/l) perusteella, eikä siinä ole myöskään esiintynyt leväkukintoja tai happikatoja.

Kolmperänjärven tilaa kannattaa tarkkailla, jotta mahdollinen rehevöityminen huomataan ajoissa. Karun järven kasvillisuus ja kalasto olisi myös hyvä selvittää.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

24.3 ha

Rantaviivaa

3.6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää, järven rannoilla aika paljon asutusta.

Suurimmat saaret

Yksi saari.

Järveen tulevat joet

Kolmperänjärveen tulee vesiä Hauklammesta Saukoolammen kautta ja Saarilammesta sekä Pienestä Kolmperänjärvestä. Lisäksi pohjoisesta tulee yksi suo-oja.

Järvestä lähtevät joet

Kolmperänjärvi laskee Kirmusjärveen, luusua sijaitsee itäreunassa.

Kuormitus

Järven ranta-asutus saattaa kuormittaa järveä vähäisessä määrin.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kolmperänjärven rannoilla on aika paljon asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

VT1, tiehallinnon tarkkailu.