Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kaitalammi, Marjomäki

Kaitlammi, Marjomäki

 

PERUSTIEDOT

Kaitalammi on pieni, karu järvi Kaupinojan valuma-alueella. Järvi on muodoltaan pitkulainen, asutusta rannoilla ei ole lainkaan. Kuormitus lienee vähäistä.

Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994, jolloin pohjanläheinen vesi oli hapetonta.

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

Vesistöalue

23.087 Kaupinojan valuma-alue

Pinta-ala

2.2 ha

Rantaviivaa

0.9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella pääosin kallioita ja soita.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Ylimmäinen laskee Kaitalammiin.

Järvestä lähtevät joet

Kaitalammin luusua sijaitsee järven pohjoisosassa.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kaitalammin rannoilla ei ole asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa