Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Ahmoolammi

Ahmoolammi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 9.3.2017

Ahmoolammi on pinta-alaltaan 28 ha ja kuuluu Maijanojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on peltoja ja ojitettuja suoalueita sekä kallioista metsää. Ahmoolammin rannoilla on paljon asutusta. Järvi on muodoltaan pyöreähkö ja siinä on yksi saari. Ahmoolammiin tulee kuormitusta ojitetuilta suoalueilta, pelloilta ja ranta-asutuksesta.

Järvestä on otettu vesinäytteitä vuosina 1985, 1991, 2002, 2006, 2009, 2011-2013 ja 2017. Ahmoonlammissa on esiintynyt sekä kesäisin että talvisin happikatoja pohjan läheisessä vedessä ja järvi voidaan luokitella lievästi tai keskinkertaisesti reheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden ja a-klorofyllipitoisuuden perusteella. Kesäkuussa 2009 Ahmoolammissa todettiin vähäistä sinileväkukintaa. Järven valuma-alueella tulee kiinniittää huomiota vesiensuojeluun, jotta kaikki ylimääräinen järveen kohdistuva ravinnekuorma vältetään. Yhteenvetoraportti Ahmoolammin tilasta valmistui vuoden 2012 lopulla (vrt. Ahmoolammi/Raportit).

Vesistöalue

23.045 Maijanojan valuma-alue

Pinta-ala

28.0 ha

Rantaviivaa

2.6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella peltoja, ja ojitettuja suoalueita. Myös kallioista metsää on valuma-alueella.

Suurimmat saaret

Yksi saari.

Järveen tulevat joet

Ahmoolammiin tulee suo-ojia koillisesta ja luoteesta.

Järvestä lähtevät joet

Ahmoonlammin luusua sijaitsee järven lounaisosassa.

Kuormitus

Ahmoolammiin tulee kuormitusta ojitetuilta suoalueilta, pelloilta ja ranta-asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Paljon asutusta järven rannoilla. Yleinen uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa